Leren kan leren

Pijler 2
Drie vragen die elke KMO zichzelf moet stellen bij het leren van nieuwe digitale vaardigheden:

4

Hoe comfortabel zijn je werknemers met digitale applicaties, en hoe leerbereid zijn ze?

5

Hoe stimuleer je eenvoudig leerbereidheid en kennisdeling binnen je organisatie?

6

Hoe veranker je een leercultuur binnen je organisatie?

Elke bedrijfsleider zou vandaag de dag bezig moeten zijn met veranderende competentienoden in de sector, omdat digitalisering ook hier een duidelijke impact heeft (Technopolis, 2020). Uit rapporten blijkt bijvoorbeeld dat digitalisering de variatie en moeilijkheidsgraad van taken doet toenemen, en dat dit effect naar de toekomst enkel zal versterken. Deze evolutie brengt een verhoogde nood aan communicatie naar en coaching van werknemers met zich mee – specifieke skills die in een KMO niet altijd al-in-house aanwezig zijn.

Specifiek voor de Vlaamse context en de maakindustrie stellen er zich bijkomende uitdagingen: Vlaanderen ervaart in toenemende mate een competentietekort in diverse technische beroepen (OESO, 2019) en dat is niet zo 1-2-3 bijgestuurd. Levenslang leren zit namelijk niet in ons DNA vervat, noch in onze bedrijfscultuur. Bedrijven in Vlaanderen leggen vaker focus op de uitvoering. Strategische vraagstukken, waar toekomstige competentienoden of een opleidingsbeleid onder vallen, blijven dan onderaan het prioriteitenlijstje hangen (Technopolis, 2020). Er wordt ook vaak niet voldoende tijd op de planning voorzien voor opleiding omdat de productie prioriteit nummer één blijft.

“Als er nieuwe mensen beginnen bij ons op de vloer, dan worden er enkel interne opleidingen georganiseerd. Het probleem is dat de persoon die intern die opleiding geeft, ook maar gebrekkige kennis heeft op basis van wat die heeft onthouden van een eenmalige vorming. Er is dringend nood aan meer contactmomenten met de leverancier van de software om onze kennis van het pakket te verdiepen en te toetsen, zodat we elkaar geen foute werkwijze aanleren. Maar ja, het moet allemaal snel gaan. Je neemt op zo’n eenmalig opleidingsmoment niet alle kennis op, of snapt niet alles”.

Bediende, KMO maaksector

Als je deze valkuil in jouw bedrijf wil voorkomen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de digitale basisvaardigheden van je werknemers, en in te zetten op leerbereidheid, kennisdeling, kennisborging en leercultuur.

Klik hieronder verder voor handige tips om te achterhalen in welke mate jouw medewerkers openstaan om nieuwe vaardigheden op te pikken, en hoe je een leercultuur kunt verankeren binnen jouw organisatie in drie stappen:

4

Hoe comfortabel zijn je werknemers met digitale applicaties, en hoe leerbereid zijn ze?

5

Hoe stimuleer je eenvoudig leerbereidheid en kennisdeling binnen je organisatie?

6

Hoe veranker je een leercultuur binnen je organisatie?