Strategische koers uitzetten

Pijler 1
Drie vragen die elke KMO zichzelf moet stellen bij het bepalen van een digitale strategie:

1

Waar wil je heen met je organisatie, en welke rol speelt digitalisering hierin?

2

Wie helpt de kar trekken? Wie moet je overtuigen?

3

Hoe vertel je het verhaal over de toekomst van je organisatie, en hoe zorg je ervoor dat je verhaal mensen enthousiasmeert om mee in de toekomst te springen?

KMO’s kampen met specifieke uitdagingen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie (Technopolis, 2020). In een kleiner bedrijf heb je alle handen nodig, waardoor er vaak geen mankracht overblijft voor strategievorming. Bovendien is er vaak beperkte financiële armslag, wat het extern uitbesteden en inwinnen van advies ook moeilijk maakt. Daarnaast worden strategische keuzes niet altijd gemaakt vanuit economische redeneringen; persoonlijke motivatie en interesses van (met name) het management zijn vaak doorslaggevender.

“Er is echt een tijdgebrek om onze volgende digitaliseringsstappen verder te onderzoeken. En ik ervaar dat wel als een gemis of frustratie. De persoon die luidst roept krijgt eerst antwoord. Bij een productiebedrijf moet eerst de productie op punt staan en mee zijn met de bestellingen, en zolang die niet uitgeleverd zijn krijgen die altijd voorrang. En zo geraak je natuurlijk niet vooruit”.

Bedrijfsleidster KMO in textielsector

Die toekomstvisie of strategie is nochtans broodnodig. Zonder duidelijke plannen loop je makkelijk in drie potentiële valkuilen:
  • Je krijgt onmogelijk de neuzen in dezelfde richting
  • Het lukt niet om je mensen (blijvend) te motiveren
  • Of je verliest onderweg je focus
Maar de specifieke KMO context biedt ook opportuniteiten:

Individuen of kleine groepen invloedrijke kernpersonen kunnen een grote positieve/negatieve impact hebben op de transformatie. KMO’s zijn doorgaans flexibeler. Een geaccepteerde implementatie binnen een kmo kan vaak snel doorgevoerd worden en een grote impact hebben.

Klik hieronder verder om te leren hoe je de eerste stappen zet in het ontwikkelen van digitale toekomstplannen, en hoe je je medewerkers “mee” krijgt in je verhaal door jezelf drie vragen te stellen:

1

Waar wil je heen met je organisatie, en welke rol speelt digitalisering hierin?

2

Wie helpt de kar trekken? Wie moet je overtuigen?

3

Hoe vertel je het verhaal over de toekomst van je organisatie, en hoe zorg je ervoor je verhaal mensen enthousiasmeert om mee te springen?