Wie helpt de kar trekken? Wie moet je overtuigen?

Deze hacks zetten je op weg

Project badge

Een simpele hack die een wereld van verschil maakt. Geef elke persoon die een rol opneemt in het veranderingstraject een badge, een insigne. Je maakt zichtbaar dat het project leeft, letterlijk. Je toont waardering aan zij die zich engageren. Je creëert duidelijke aanspreekpunten. En je zorgt misschien wel voor een club-gevoel waar meer mensen willen bijhoren. Tip: als je googlet op ‘button’ vind je het makkelijkst leveranciers.

Rollen

Pizza party

Als je mensen een rol laat opnemen in een project dan is het belangrijk hen ook daarin voldoende te ondersteunen. Organiseer een maandelijkse pizza-sessie met iedereen die een trekkersrol opneemt en laat telkens één persoon vertellen over zijn rol in het project. Het liefst zonder powerpoint – simpelweg vertellen werkt het best. En bij voorkeur mét eten, al hoeft het geen pizza te zijn. Samen eten creëert verbondenheid en maakt delen gemakkelijker.

Deel je verhaal

Al dat initiatief binnen je organisatie moet ook gedeeld worden: iedereen met een trekkersrol op een bepaald initiatief of project komt 1x per maand samen om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Laat telkens één iemand vertellen over wat zij in de afgelopen periode geleerd of gerealiseerd hebben, of tegen welke muren ze zijn gelopen. Delen van uitdagingen of verhalen over zaken die niet gelukt zijn, kunnen minstens even leerrijk zijn als success-stories!

Steentje bijdragen

Vele handen maken licht werk. En een kleine steen in een rivier verleggen kan veel betekenen. Plaats op een centrale plaats een doorzichtige, rechtopstaande koker met ernaast een emmer met keien en een stift. Geef de boodschap mee dat iedereen die denkt een bijdrage geleverd te hebben aan het project, al is het ieniemini, een steen in de koker mag deponeren. Als ze dat willen, kunnen ze hun bijdrage schrijven op de steen.

Klaar om de volgende stap te zetten?
Ontdek hier meer

Een technisch steuntje in de rug

Spelend leren

Wist je dat de gemiddelde gamer 35 jaar oud is? En dat in meer dan 70% van de huisgezinnen geregeld gegamed wordt? Waarom dan niet de kracht van games aanwenden om leren te stimuleren? Volgens onderzoekers Ryan en Rigby is de populariteit van games deels te wijten aan het feit dat ze inspelen op alle componenten van intrinsieke motivatie: Mastery (beter worden), Autonomy (met een zekere mate van vrijehid en autonomie) en Relatedness (samen met anderen). Het Kortrijkse Play It heeft zo een mooie game engine ontwikkeld die je kan inzetten om skills bij te schaven of de onboarding van nieuwe werknemers te bevorderen. Check dus zeker eens hun aanbod!

Nuttige opleidingen of leermethodes

Gratis opleidingen

Een MOOC of Massive Open Online Course was een aantal jaren geleden de trend van het momnet binnen leren en ontwikkelen. Agoria ontwikkelde recent eentje in samenwerking met Lieven Scheire rond Artificiële Intelligentie, met mooie inzichten en vooral laagdrempelige use cases die jouw organisatie een beeld moeten geven van de mogelijkheden van AI. Je vindt de MOOC op https://www.agoria.be/ai-in-business/nl

Daarnaast zijn er ook talloze platformen die zeer goede – vaak gratis – online cursussen aanbieden. Denk aan Coursera , edX en Udemy . Of de meer data- en IT-gefocuste Codecademy en Datacamp.

Dat we naast een IQ ook een EQ hebben, weten we ondertussen allemaal. We kunnen niet meer zonder een flinke dosis emotionele intelligentie. Maar hoe we ons IQ en EQ optimaal kunnen laten samenwerken, en wat we er precies mee kunnen aanvangen op de werkplek, is een andere vraag …

Daartoe kan je gebruik maken van NLP (Neuro-linguïstisch Programmeren), dat een efficiënter gebruik van je vermogens aanleert.

Het is een techniek waarbij u leert om de onbewuste patronen van jouwzelf af te stemmen op de patronen van de ander. Met NLP krijg je een zicht op het eigen gedrag.

Met de opleiding ‘Beter presteren met hoger EQ en NLP’ van SBM ga je jouw emotionele intelligentie ontwikkelen en uitbreiden.

Het coachen van medewerkers is niet voor iedereen weggelegd. Zit er in jou een goede coach verborgen?

Met de opleiding ‘Coachen van medewerkers’ van SBM leer je de basisbeginselen van coachen en de vaardigheden en technieken om medewerkers te ondersteunen in het verbeteren van hun prestaties.

Je leert er ook hoe je medewerkers kan helpen in het omgaan met nieuwe uitdagingen en transities en hoe je jouw medewerkers mee op de kar krijgt.

Je medewerkers engageren en overtuigen om mee te stappen in een digitale transitie kan door in te zetten op een no-nonsens aanpak.

Met deze opleiding van SBM maak je kennis met een unieke manier om de mentale gezondheid in je bedrijf aan te pakken vanuit een tastbare invalshoek.

De introductie van een digitaliseringsproces kan binnen de KMO tot weerstand leiden van medewerkers. Maar hoe kan je deze problemen oplossen? Is er manier om constructief om te gaan met weerstand?

Hierop antwoorden we volmondig, JA! Ga aan de slag met authentiek en verbindend communiceren en leer Constructief en positief omgaan met conflicten binnen uw kmo en krijg iedereen mee op de digitale werkvloer.  

Heb jij een van onze tips toegepast in je organisatie?