Hoe geef je werknemers een actievere rol in hun loopbaan, en laat je hen meebeslissen over de rol die digitalisering hierin speelt?

Wil jij verder met digitalisering? Hieronder delen we hacks, opleidingen en technologie die je kunnen helpen met het zetten van de volgende stap

Deze hacks zetten je op weg

Zelfsturende teams in 1 2 3

Een zelfsturende organisatie kan een grote omwenteling lijken, maar je kan ook met kleine stappen vooruitgang boeken. Stel in dat, vanaf nu, de leidinggevende een op de twee teamvergaderingen niet aanwezig is en dat een ander teamlid de vergadering faciliteert. Ongetwijfeld zal men in het begin beslissingen nog willen laten valideren door de leidinggevende, maar na een aantal keer laat je ook dat vallen.

Ontdek gedeeld leiderschap

Door de toename van de complexiteit van het werk en de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, is de druk op individuele managers fors toegenomen. Onderzoek van McKinsey heeft aangetoond dat het stimuleren van ‘frontline managers’ om beslissingen te nemen, te anticiperen op problemen en hun medewerkers te coachen, een hogere productiviteit oplevert dan het simpelweg geven en opvolgen van opdrachten en het oplossen van crisissituaties. Eén van die maatregelen is het geven van meer vertrouwen aan teams en individuele medewerkers om zelf zaken te regelen. In het verleden is gekozen voor alternatieven zoals zelfsturende teams of matrixorganisaties. In de praktijk is gebleken dat deze alternatieven onvoldoende effectief zijn omdat het aspect leiderschap onduidelijk is en er teveel ruimte is om eigen doelstellingen centraal te stellen boven die van het collectief. Gedeeld leiderschap biedt het antwoord.

Eerste stap

Een makkelijke eerste stap in de weg naar zelfsturende teams? Duid een teamlid aan die de vergadering faciliteert​. Mensen nemen meer ownership en spelen een actievere rol tijdens de meeting. En je leert er nieuwe skills mee!

Handje helpen

Een hack gepikt uit het onderwijs: een leerling mag pas de hulp inroepen van een leerkracht als hij aantoonbaar eerst hulp vroeg aan een mede-leerling. Vervang leerkracht door leidinggevende en leerling door medewerker en je hebt de perfecte hack om medewerkers aan te zetten tot meer zelfsturing. Het werkt bij kinderen, dus waarom niet eens bij grote mensen proberen?

Nuttige opleidingen of leermethodes

LiZeT

LiZeT is ontwikkeld voor teams die de vrijheid hebben om zichzelf te organiseren, zodat werknemers hun taken en rollen binnen het team in samenspraak kunnen vormgeven en (her)verdelen. De tools van LiZeT zijn echter ook bruikbaar voor teams die op dit moment nog weinig ruimte hebben voor zelforganisatie, maar de eerste stappen hier naartoe willen zetten. De LiZeT Toolkit bestaat uit 5 componenten en een check-it logica om teams te helpen omgaan met vraagstukken waar teamwerking en loopbanen elkaar kruisen. Met LiZeT ervaren teamleden verantwoordelijkheid voor de eigen loopbaan én die van elkaar. De toolkit helpt in het ontwikkelen van een win-win actieplan voor de evaluatie en structurering van teamwerking, én in de ondersteuning van dynamische, duurzame loopbanen. De tools zijn volledig gratis te downloaden via de link. https://lizet.be/

Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing is een management filosofie en aansturingsmethode die o.a. via autonome teams en kaartjes-gebaseerde productiesturing een leeromgeving creëert om complexe werkomgevingen werkbaar te maken en doorlooptijden te verkorten. De gebruikte methoden kunnen dan later in een digitale vorm toegepast worden.