Uit welke jobcomponenten halen jouw medewerkers hun energie, en hoe bescherm je deze elementen bij digitalisering?

Wil jij verder met digitalisering? Hieronder delen we hacks, opleidingen en technologie die je kunnen helpen met het zetten van de volgende stap

Deze hacks zetten je op weg

Demystificeer management

Nodig op elke managementvergadering een medewerker uit – iemand die door een team is afgevaardigd. Demystificatie gegarandeerd! Laat de medewerker mee luisteren, debatteren, beslissen, … En het is niet zo dat die medewerker zich moet gedragen als manager van 1 dag. Wel dat die de stem van de medewerker vertegenwoordigt.

Werkgeluk centraal

Wanneer je je jaarlijkse personal development gesprek inplant met je werknemers, wat is dan het centrale doel? Vraag je je vooral af of je werknemer zijn job wel goed uitvoert, of staat de invulling van de job ook ter discussie? Probeer eens een andere insteek, door het gesprek op te bouwen rond het werkgeluk van de medewerkers. Welke elementen van hun job geven hen energie, en welke jobcomponenten hebben juist een negatief effect op hun energiepeil? Zijn de energie-gevers en de energie-vreters wel met elkaar in balans, met het oog op een duurzame loopbaan voor je medewerker? Kan de invulling van de job in co-creatie gevormd worden, zodat de werknemer zelf mee kan bepalen welke richting zijn job uitgaat? Kunnen verantwoordelijkheden herverdeeld worden binnen een team zodat elk teamlid zijn of haar sterktes kan claimen?

Vertrekken uit talent

Ken je de echte talenten van je medewerkers ooit helemaal? Ken je jouw talenten allemaal? Wellicht niet en toch vormen ze de sleutel tot retentie en werkgeluk. In deze opleiding leer je inzetten op retentie door te vertrekken vanuit talenten in plaats vanuit een jobbeschrijving.

De basis van deze training is een online vragenlijst die jouw talenten, ideale werkomgeving en groeipunten in kaart brengt in een overzichtelijk rapport.

Is werkgeluk besmettelijk?

Dat werkgeluk zorgt voor blije medewerkers, daar zijn we meer en meer bewust van. Toch blijft werkgeluk soms een term, waarvan de inhoud niet steeds duidelijk is. En laat ons eerlijk zijn, in de flow van de dag ben je niet steeds bezig met werkgeluk. Het werk moet gedaan worden hé. En ja, toch is inzetten op werkgeluk dé bijdrage voor welzijn op het werk en voor gelukkige werknemers die ook nog eens goed presteren. Dat willen we toch als leidinggevende? Dus… zal ik als leidinggevende eerst moeten inzetten op werkgeluk en dan moet het nog gedeeld worden. Hoe pak ik zoiets aan? Wat is dat werkgeluk en wat is mijn rol daarbij? Is werkgeluk besmettelijk en wat zijn de effecten? Minder verloop, minder verzuim, productiever zijn! Daar ga ik voor dus delen maar dat werkgeluk!

Nuttige opleidingen of leermethodes

Het welzijn van medewerkers, zowel mentaal als fysiek, behoort steeds meer tot de bezorgdheid van de werkgever. Gezonde werknemers, zowel fysiek als mentaal, zijn nu eenmaal productiever en leveren duurzame bijdrages voor de onderneming. Een HR en well-being-totaalaanpak loont. Het aanstellen van een Chief Hapiness Officer (of tips & tricks) tijdens een digitaliseringproject kan hierbij een positieve invloed hebben.

Het is voor werknemers fijner om te horen waar ze goed in zijn, en hun inzet binnen de organisatie te bepalen aan de hand van die sterktes. Als u het talent van uw medewerkers beter laat aansluiten op uw ondernemingsvisie en -strategie, dan leidt dit uiteindelijk tot meer succes, een hoger engagement bij uw medewerkers en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Weet u welke talenten uw onderneming nodig heeft tijdens een digitale transitie? Hoe u de aanwezige talenten optimaal inzet, ook wanneer omstandigheden veranderen? De training ‘Talentcoach’ en ‘Talentmanagement’ helpen je om te bouwen aan ’talent’ in jouw onderneming. Je ontdekt verschillende instrumenten en praktijkvoorbeelden om zowel talent aan te trekken, te behouden, te stimuleren en te benutten.